Resursboende

Ett resursboende är ett förstärkt familjehem och är en boendeform för ungdomar som har särskilda behov.  Placeringstiden i ett resursboende kan därför variera.

Lyckoklöverns Hem anpassar sina boenden efter ungdomens förutsättningar, särskilda krav på utbildning och erfarenhet ställs därför på dessa boenden. För att kunna ge ungdomen det särskilda stöd den behöver tas enbart en ungdom åt gången emot och personalen finns tillgänglig dygnet runt.

Lyckoklöverns Hem hjälper ungdomen att få vardagen att fungera på ett så bra sätt som möjligt. Resursboendet hjälper ungdomen att bygga upp långsiktiga relationer med sociala myndigheter som skola, praktik eller arbetsplatser. Målet är ge ungdomen verktyg som bidrar till ett utvecklande och självständigt liv.

Utöver själva boendet erbjuder vi:

  • Mentor som stöttar familjehemmet
  • Vardagshandledning till ungdomen
  • Motiverande och utvecklande samtal med egna coacher till ungdomen och familjehemmet
  • Möjlighet till psykiatriskt stöd för ungdomen
  • Gemensamma aktiviteter, allt från museibesök till fysiska aktiviteter
Resursboende