Om oss

Vår uppgift är att hitta trygga hem som ska ge rätt förutsättningar och möjligheter för varje ungdom. Vi har flera års erfarenhet av att ha arbetat med ensamkommande flyktingbarn och med ungdomar från olika kulturer och bakgrund. Det ger oss förståelse för olikheter och ger oss en bra grund till att hitta hem som överensstämmer med ungdomens behov. För att säkerställa en hög kvalitet hos våra familjehem samarbetar vi även med en erfaren socionom. Vår målgrupp är ungdomar mellan 10-18 år

Vår värdegrund förtydligas med tre nyckelord, som skall genomsyra allt vårt arbete:

  • Omtanke, vi är omtänksamma och lyhörda för varje enskild individ
  • Trygghet, våra hem ska vara pålitliga och stabila
  • Utveckling, med stöd och handledning bidrar vi till en positiv förändringsprocess

För att vi ska vara framgångsrika förutsätts att all personal arbetar enligt vår värdegrund.

Vårt arbete

Vårt ansvar är att handleda och stötta individen och familjehemmet under hela vistelsetiden fram tills den dag då ungdomen är redo att flytta till eget boende. Detta gör vi genom att:

  • Samordna gemensamma träffar 1 gång i månaden med alla familjehem, vars syfte är att visa delar av det svenska samhället.
  • Erbjuda olika fysiska aktiviteter exempelvis simskola och träningskort.
  • Språkundervisning
  • Praktiskt stöd för att exempelvis hitta arbete/praktikplats och ta körkort/truckkort.

Utöver det skrivs regelbundna månadsrapporter enligt BBIC gällande ungdomens utvecklingsprocess.

Arbetsprocess