Jourhem

Att vara jourhem är att akut och under en kort period tar emot en eller flera ungdomar. Under tiden ungdomen bor i jourhemmet görs en utredning av socialtjänsten som sedan kommer avgöra var ungdomen ska bo i framtiden, därför kan vistelsetiden variera. I praktiken fungerar jourhemmet precis som ett familjehem och samma krav ställs på dem.

Lyckoklöverns jourhem ska oavsett placeringstid hjälpa ungdomen att integreras in i samhället. Målet med jourhemmet är att ge ungdomen en så trygg boendetid som möjligt och ge ungdomen goda förutsättningar till ett fortsatt och integrerat liv i samhället.

Utöver själva boendet erbjuder vi

  • Mentor som stöttar familjehemmet
  • Vardagshandledning till ungdomen
  • Motiverande och utvecklande samtal med egna coacher till ungdomen och familjehemmet
  • Möjlighet till psykiatriskt stöd för ungdomen
  • Gemensamma aktiviteter, allt från museibesök till fysiska aktiviteter
jourhem