Familjehem

Att vara familjehem innebär att under en längre tid ta emot en ungdom i sitt hem. Dessa ungdomar har av olika anledningar inte möjlighet att bo kvar i sina egna hem. Ungdomen ska bli en del av familjehemmet på ett så naturligt sätt som möjligt och kunna fortsätta ett liv utan större förändringar.

Lyckoklöverns familjehem hjälper ungdomen att få vardagen att fungera på ett så bra sätt som möjligt. Familjehemmet hjälper ungdomen att bygga upp långsiktiga relationer med sociala myndigheter som skola, praktik eller arbetsplatser. Målet är ge ungdomen verktyg som bidrar till ett utvecklande och självständigt liv.

Utöver själva boendet erbjuder vi

  • Mentor som stöttar familjehemmet
  • Vardagshandledning till ungdomen
  • Motiverande och utvecklande samtal med egna coacher till ungdomen och familjehemmet
  • Möjlighet till psykiatriskt stöd för ungdomen
  • Gemensamma aktiviteter, allt från museibesök till fysiska aktiviteter
familjehem